ارسال خبرنامه تخصصی

 ارسال خبرنامه‌های الکترونیک از روشهای پربازده و سریع اطلاع رسانی و تبلیغات آنلاین است. در این روش اطلاعات مورد نظر به صورت گرافیک (با متون و تصاویر ثابت یا متحرک)، همزمان برای هزاران نفر فرستاده می‌شود و دریافت کنندگان می‌توانند با پرکردن فرمهای پیش بینی شده در نامه با فرستنده ارتباط متقابل برقرار کنند.

ااین خبرنامه‌ها برای اطلاع رسانی درباره رویدادها و اخبار شرکتها، معرفی محصولات و خدمات به مشتریان جدید، تداوم ارتباط با مشتریان قدیمی، دعوت به نمایشگاه، دعوت به کنفرانسها و دوره های آموزشی، دعوت به برنامه های فرهنگی و هنری، ثبت نام از متقاضیان آزمونها و امثال آن بسیار مناسبند. خبرنامه‌های الکترونیک را می‌توان به صورت موردی یا دوره‌ای ارسال کرد. نمونه خبرنامه‌‌ها را اینجا ببینید.

ما طی هفت سال اخیر فهرستهایی از متقاضیان ایرانی خبرنامه‌های الکترونیک گردآوری کرده‌ایم. این فهرستها بر اساس زمینه شغلی و علائق مخاطبان طبقه بندی شده است. طبقه بندی مذکور به فرستنده امکان می‌دهد مخاطبان را با توجه به زمینه فعالیت یا علایق هدفگیری کند. این فهرستها به صورت مداوم به روز می‌شود و مخاطبان هر زمان که مایل باشند می‌توانند نام خود را از آن حذف کنند.

در این سرویس امکاناتی برای گزارش گیری و نظارت دقیق بر روند اطلاع رسانی در اختیار آگهی دهنده است. در حال حاضر این موسسه می‌تواند هر بار تا سقف دویست هزار خبرنامه را برای کاربران ایرانی ارسال کند.

لطفاً برای تبادل نظر با کارشناسان ما و طراحی خبرنامه فرم درخواست مشاوره را پر کنید.
انواع ارسال خبرنامه تخصصی