بروز رسانی وب سایت رسانه پرداز پارس

۱۰ آذر ۱۳۹۳
مؤسسه فرهنگی رسانه پرداز پارس در جهت  رضایتمندی هر چه بهتر مشتریان و بهبود خدمات  اقدام به بروز رسانی وب سایت خود کرده است.